Breaking News

آموزشی

دستورالعمل راه‌اندازی ۳Gبرای سیم‌کارت رایتل

دستورالعمل راه‌اندازی ۳Gبرای سیم‌کارت رایتل   ۱- سیم‌کارت را در حالت خاموش بودن دستگاه در جهت مناسب ( باتوجه به علامت پشت دستگاه ) درون شکاف قرار داده و فشاردهید تا صدای کلیک شنیده شود. ۲- قبل از انجام هر مرحله‌ای باید زبان کیبورد بر روی انگلیسی تنظیم شود. ۳- دستگاه را روشن نمایید و منوی Setting را انتخاب نمایید. ۴- در قسمت WIRELESS …

Read More »

دستورالعمل راه‌اندازی اینترنت(GPRS) برای سیم‌کارت همراه‌اول

دستورالعمل راه‌اندازی اینترنت(GPRS) برای سیم‌کارت همراه‌اول ۱- سیم‌کارت را در حالت خاموش بودن دستگاه در جهت مناسب ( باتوجه به علامت پشت دستگاه ) درون شکاف قرار داده و فشاردهید تا صدای کلیک شنیده شود. ۲- قبل از انجام هر مرحله‌ای باید زبان کیبورد بر روی انگلیسی تنظیم شود. ۳- دستگاه را روشن نمایید و منوی Setting را انتخاب نمایید. ۴- در قسمت WIRELESS …

Read More »