Breaking News

آموزشی

دستورالعمل راه‌اندازي 3Gبراي سيم‌كارت رايتل

دستورالعمل راه‌اندازي 3Gبراي سيم‌كارت رايتل   1- سيم‌كارت را در حالت خاموش بودن دستگاه در جهت مناسب ( باتوجه به علامت پشت دستگاه ) درون شكاف قرار داده و فشاردهيد تا صداي كليك شنيده شود. 2- قبل از انجام هر مرحله‌اي بايد زبان کیبورد بر روي انگلیسی تنظيم شود. 3- دستگاه را روشن نماييد و منوي Setting را انتخاب نماييد. 4- در قسمت WIRELESS …

Read More »

دستورالعمل راه‌اندازي اينترنت(GPRS) براي سيم‌كارت همراه‌اول

دستورالعمل راه‌اندازي اينترنت(GPRS) براي سيم‌كارت همراه‌اول 1- سيم‌كارت را در حالت خاموش بودن دستگاه در جهت مناسب ( باتوجه به علامت پشت دستگاه ) درون شكاف قرار داده و فشاردهيد تا صداي كليك شنيده شود. 2- قبل از انجام هر مرحله‌اي بايد زبان کیبورد بر روي انگلیسی تنظيم شود. 3- دستگاه را روشن نماييد و منوي Setting را انتخاب نماييد. 4- در قسمت WIRELESS …

Read More »