آموزشی

دستورالعمل راه‌اندازي 3Gبراي سيم‌كارت رايتل

دستورالعمل راه‌اندازي 3Gبراي سيم‌كارت رايتل

 

1- سيم‌كارت را در حالت خاموش بودن دستگاه در جهت مناسب ( باتوجه به علامت پشت دستگاه ) درون شكاف قرار داده و فشاردهيد تا صداي كليك شنيده شود.
2- قبل از انجام هر مرحله‌اي بايد زبان کیبورد بر روي انگلیسی تنظيم شود.
3- دستگاه را روشن نماييد و منوي Setting را انتخاب نماييد.

1

4- در قسمت WIRELESS & NETWORKS گزينه More و سپس Mobile networks را انتخاب نماييد.

2

5- در منوي Mobile networks settings گزينه Access Point Names را انتخاب نماييد.

3

6- همانطوركه در تصوير زير مشاهده مي‌كنيد، علامت icon01 را لمس نموده و گزينه New APN را انتخاب نماييد

4

7- پس از مشاهده منوي Edit access point گزينه Name را انتخاب كنيد.

5

8- گزينه RighTel را با توجه به حروف كوچك و بزرگ تايپ كنيد (مانند نمونه) و OK را بزنيد.

6

9- از منوي Edit access pointگزينه APN را انتخاب كنيد.

7

10- گزينه RighTel را با توجه به حروف كوچك و بزرگ تايپ كنيد (مانند نمونه) و OK را بزنيد.

8

11- حال با انتخاب گزينه‌ Home (تصويرزير) به صفحه‌ي اصلي برگرديد.

9

12- مجددا مراحل زير را طي كنيد.
Settings > Wireless & Networks > More > Mobile Networks > Access Point Names
13- پس از مشاهده تصوير زير، APN سيم‌كارت خود را انتخاب كنيد.

10

• با انتخاب APN موردنظر دايره‌‌ي مقابل آن آبي رنگ مي‌شود. (مانند تصوير زير)

11

14- پس از كمي تامل، سيم‌كارت شما فعال مي‌گردد و آيكون 3G بالاي صفحه نمايان خواهد شد.

12